Een eeuwigheid met Eminescu

Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis, Arthis Artists, Radio-TV Arthis en De Vereniging van...

Lees meer...
De Aarde Spreekt Ons Toe

Arthis - Het Belgisch - Roemeens Cultureel Huis en Euro-Mara Events
organiseren

...Lees meer...
Bewustmakingscampagne rond het coronavirus-vaccin

Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis
organiseert

Lees meer...

Het Arthis-Cultuurterras

Arthis – Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis
organiseert

...

Lees meer...
Feest van de Roemeense Blouse

Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis, I-Art en Basarabeanca
organiseren

...Lees meer...
Roemeense traditionele poppen met stoffen

Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis, We in Europe, I-Art & Vereniging van Roemeense Ouders in...

Lees meer...
Draadpoppen manipuleren - opleiding met Bernard Clair

Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis
organiseert

Lees meer...

Interculturele Ontmoeting - Ontmoet de Ander: Vietnamese Koffie - Ca Phe Sua Trung Vietnam

Euro-Mara Events en Arthis – Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis

Lees meer...
Festival Roemeense Lente in Brussel

Arthis - Het Belgisch-Roemeense Huis Cultureel Huis, Radio-TV Arthis en MusicArthis-Piano B-Art Lees meer...

Paastradities

Arthis – Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis, Euro-Mara Events en I-Art organiseren Lees meer...

Privacy verklaring van Arthis – Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis

Arthis respecteert de privacywetgeving. Wat dit concreet betekent, leest u hieronder.

Aan wie is deze verklaring gericht?
De privacyverklaring heeft betrekking op alle huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten en personen die interesse tonen in onze activiteiten en diensten.

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?
Arthis verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt bij uw verzoek om op de hoogte te worden gehouden van onze activiteiten en diensten of bij inschrijving voor een activiteit.

Welke gegevens verwerken we en waarom?
Arthis – Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis verzamelt enkel die gegevens die nodig zijn om:
• u op de hoogte te brengen van onze activiteiten en diensten, die van de socio-culturele sector of er een link mee hebben. Wij veronderstellen dat deze informatie u kan interesseren.
• uw inschrijving voor een dienst of activiteit te registreren.
Volgende soorten persoonlijke gegevens kunnen wij van u verzamelen: (voor)naam, postadres, e-mailadres, voorkeursta(a)l(en), land en een telefoonnummer.
Aanvullende gegevens kunnen verzameld worden als noodzaak bij activiteiten of diensten zoals cursussen, infosessies, vertalingen, enz. In die gevallen zullen we hiervoor vooraf uw expliciete toestemming vragen.
Voor het ontvangen en verwerken van persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) vragen we de schriftelijke toestemming van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).
In elk geval: we gebruiken de verzamelde gegevens alleen waarvoor u ze ons hebt meegedeeld.

Waar bewaren wij uw gegevens en is dat veilig?
De gegevens worden online bewaard in een beveiligde softwaretoepassing die de Europese regels m.b.t. gegevensbescherming nauwgezet volgen. Voor het versturen van onze nieuwsbrief en andere elektronische communicatie maken we gebruik van de systemen en diensten van The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Hun privacyverklaring kan u hier raadplegen.
Backups worden bewaard op een beveiligde server die eigendom is van Arthis en waartoe alleen geautoriseerde Arthismedewerkers toegang hebben.

Hoe behandelt Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis uw persoonlijke gegevens?
Uw gegevens worden níet met derden gedeeld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten én we hiervoor uw toestemming vroegen en kregen. Een toestemming die u te allen tijde kan intrekken.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.
Algemene statistieken kunnen we meedelen aan derden. Die statistieken zijn anonieme samenvattingen.
Wij delen uw gegevens nooit mee aan derden met commerciële doelstellingen.

Hoelang bewaart Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis persoonlijke gegevens?
Persoonsgegevens die u ons hebt overgemaakt worden bewaard zolang we gelijkaardige activiteiten organiseren en diensten aanbieden voor welke we de gegevens hebben verzameld.

Wat zijn mijn rechten?
U kunt zich op elk moment informeren over uw persoonsgegevens, deze wijzigen of laten verwijderen. Daartoe kunt u ons steeds contacteren:
• via e-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
• telefonisch: 0032 2 511 34 20
• per post: Arthis vzw – Vlaamsesteenweg 33, 1000 Brussel
U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel ervan door ons of derden. U hebt ook het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Om aan dit alles tegemoet te kunnen komen, zullen we u verzoeken zich te identificeren.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
Als u van mening bent dat uw gegevens niet correct worden behandelend, kunt u altijd een klacht indienen bij de Privacy Commissie via: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. - www.privacycommission.be

Wijziging privacystatement
Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis vzw behoudt zich het recht om haar privacy verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen we aankondigen op onze website.
Brussel, 25 mei 2018

Quoi de Neuf?
Augustus - December 2020

QuoideNeuf 115

Inschrijven nieuwsbrief

 

Go to top