Ontmoeting met Silviu Zetea - Zetea - Een erkend merk

Euro-Mara en Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis
organiseren

...Lees meer...
Feest van de Vlaamsesteenweg 2023

Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis en Arthis Artists
nemen deel aan 

...Lees meer...
Creatieve workshop voor kinderen: Ontdek het stripverhaal

Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis, Arthis Artists en Radio-TV ArthisLees meer...

Boekvoorstelling: Tintin en Roumanie

Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis, Arthis Artists en Radio-TV ArthisLees meer...

Lessen Roemeens bij Arthis

Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis
organiseert

Lees meer...

Concert Taraf Aurel Budisteanu & Romanita

Arthis – Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis, Street Art Music, Romavrouwen, Parckfarm Tour &...

Lees meer...
Workshop Haiku met Iocasta Huppen

Arthis – Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis, Arthis Artists, Parckfarm Tour & Taxis en Replica...

Lees meer...
Tentoonstelling: Vervormde vormen

Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis, Arthis Artists en We in EuropeLees meer...

Filmvertoning: 100 jaar Roemenië | Ontmoeting met Victor Ignat

Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis, Basarabeanca en Radio-TV ArthisLees meer...

Gedachten over je moedertaal - 7e editie

Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis, Basarabeanca, Euro-Mara en Radio-TV Arthis Lees meer...

ARTHIS - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis vzw

Arthis is een organisatie gericht op permanente ontwikkeling. Ze houdt zich bezig met de integratie van mensen die uit Oost-Europa naar hier zijn gekomen, en besteedt veel aandacht aan het socioculturele aspect van die integratie.

Arthis werd gesticht in 1994 door een groep Roemenen en Belgen, eerst als Franstalige organisatie die ook activiteiten in het Nederlands organiseerde. In 2000 volgde de oprichting van de Nederlandstalige vzw. Arthis heeft altijd het doel gehad Roemenen die in België wonen, samen met hun cultuur te valoriseren en te integreren, o.a. door het aanleren van de nieuwe, ontvangende cultuur waarin ze terechtkomen. Mettertijd begon men zich te realiseren dat deze activiteit beperkt was want in 1999, toen Arthis zich in hartje Brussel vestigde, werd het geconfronteerd met opeenvolgende migratiegolven uit het oosten: Roemenen, Moldaven, Oekraïners, Roma, Bulgaren, Serviërs, Albanezen enz., maar ook met de - overigens legitieme - vraag van deze oude diaspora om hun cultuur te behouden en het tegelijk te presenteren al seen rijkdom voor Europa, gezien de toetreding van dit land tot de Europese Unie.

Bijgevolg is Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis begonnen met de organisatie van activiteiten die in de smaak zouden kunnen vallen van dit publiek, en dat op verschillende niveaus:

  • het sociale domein : met een vertaal-en tolkdienst voor de minst bevoorrechten, een interculturele bemiddelingsdienst, een onthaaldienst voor totale nieuwkomers, en collectieve juridische consultaties met Belgische en Roemeense specialisten, rond thema's van algemeen belang (werkvergunning, gelijkstelling van diploma's, visa, statuut van onafhankelijke enz.)
  • het socioculturele domein : met taalcursussen (Frans, Nederlands, Roemeens, Engels), alfabetisering (voor Roemeenstaligen uit Moldavië en Oekraïne die niet kunnen schrijven in het Latijnse alfabet, of mensen van de Romagemeenschap), professionele cursussen in verschillende knelpuntberoepen, initiatie in informatica voor personen van de derde leeftijd, enz.
  • het artistieke domein : met concerten, tentoonstellingen, conferenties, debatten, theater, ontmoetingen, filmprojecties, festivals enz, georganiseerd met het doel een goed samenlevingsklimaat na te streven, tussen personen van verschillende origines, en de cultuur van Oost-Europese landen te tonen en te verspreiden, in het licht van de valorisatie van hun cultureel patrimonium, en een betere kennis van deze landen bij de toetreding in de Europese Unie.

Arthis heeft meerdere contacten overal in het land. Zo ook in Vlaanderen: meerbepaald in Leuven, Diest, Antwerpen, Oudenaarde, De Panne en in vele andere steden hebben wij contacten, werken wij samen met plaatselijke organisaties, enzovoort. Onze werking is dus wijdverspreid.

Om het contact met al onze leden te onderhouden, geven we een drietalig maandblad uit, in het Nederlands, Frans en Roemeens, onder de naam "Quoi de neuf?". Daarin staan verslagen over onze activiteiten, maar ook het leven van de Roemeenstalige gemeenschap in België komt er ruimschoots aan bod.

Er is een constante interferentie met andere culturen, om ghetto's en hokjesdenken te vermijden. Tegelijk willen we onze leden informeren over zaken van algemeen belang, over wetten en rechten in België, en de mogelijkheden inzake (voortgezette) opleidingen.

Arthis beschikt over de enige Roemeenstalige bibliotheek in België.

Over 9 jaar is de Nederlandstalige vzw erkend door:

- Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Cultuur
- Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Welzijn en Gezondheid
- Vlaamse Gemeenschap, Directie Cultuur en Afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheek
- Koning Boudewijnstichting
- Citizenne, Vormingplus Brussel

Als beloning voor de kwaliteit van de activiteiten die door Arthis georganiseerd worden, werden in december 2002 de Prijs voor Sociaal-Cultureel Werk en in november 2006 de Eugène Ionesco Prijs toegekend.

In 2004 werd Arthis voorgedragen voor 'De Pluim'-prijs en na een televoting eindigde zij op de tweede plaats.

Deze erkenningen hebben ons aangespoord om nieuwe thema's en strategieën te vinden om onze doelstellingen te verwezenlijken. Nu ontwikkelt het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis meer en meer activiteiten in het socioculturele domein. Het feit dat wij ons in een wijk met veel allochtone inwoners bevinden, duwt ons naar een interculturele opening, want de Roemeenstalige gemeenschap en de andere deelnemers aan onze activiteiten leven niet geïsoleerd, maar nemen deel aan het kosmopoliete en multiculturele leven in België.

Altijd de weg volgend van het respect voor verschillende bijzonderheden, gaan wij verder met het organiseren van voorstellingen met straatmuzikanten of met klassieke concerten in prestigieuze zalen als het Conservatorium of de Gothische Zaal van het Brusselse Stadhuis, literaire ontmoetingen, tentoonstellingen, filmprojecties of eenvoudige bezoekjes aan belangrijke plekken die ons nader bij elkaar brengen, en die ons de kracht geven om andere, nog belangrijkere projecten te ontwikkelen en uit te voeren. De bron van creativiteit in onze werking ontspringt aan de.noden en verlangens van ons publiek.

Quoi de Neuf?
Augustus - December 2022

Quoi de neuf 119Inschrijven nieuwsbrief

Go to top